Kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut

JOHTAMISEN JA ORGANISAATION KEHITTÄMINENkuva-2

Tulevaisuuden kilpailukyky edellyttää määrätietoista johtamisen ja organisaation toiminnan kehittämistä jatkuvassa muutoksessa. Organisaation kehittämisen lähtökohtana ovat aina liiketoiminnan tarpeet. On myös tärkeää, että henkilöstö osallistuu muutoksen toteuttamiseen.  

Liiketoiminnan kehittymiseen tähtäävä työ voi olla esimerkiksi

 • liiketoimintalähtöisten kehitysprojektien suunnittelua ja ohjausta
 • johtamisjärjestelmän, toiminnan laadun ja toimintamallien kehittämistä
 • organisaation rakenteiden ja tehtävänkuvien suunnittelua
 • henkilöstön osaamisen, itsensäjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä
 • vastuullisen johtamisen ja esimiestyön kehittämistä
 • pidempiaikaista kehitys- tai projektipäällikköpalvelua
 • tukea muutos- ja kasvutilanteisiin kuten yritysfuusioihin tai sopeuttamistilanteisiin.

Tarjoan kehittämispalveluita erilaisiin tarpeisiin toimeksiantopohjaisesti, projektiluontoisesti, kumppanuussopimuksella tai vuokrapäällikköpalveluna.

Ota yhteyttä

 


VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTÄMINENkuva-1

Toimiva vuorovaikutus antaa lisäarvoa liiketoiminnallesi. Se lisää sujuvaa yhteistyötä, tukee organisaation oppimista ja vapauttaa energiaa asiakastyöhön. Erityisen tärkeää toimiva vuorovaikutus on työelämän muutostilanteissa, sillä se lisää henkilöstön valmiuksia sopeutua uuteen sekä toimia vakuuttavasti työroolissaan.

Organisaation vuorovaikutuksen kehittäminen tarkoittaa esimerkiksi

 • arvo-, henkilöstö- ja liiketoimintalähtöistä työkulttuurin kehittämistä
 • johtamisen kehittämistä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi
 • esimiesten ohjaustaitojen vahvistamista
 • henkilöstön työyhteisö-, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitojen kehittämistä
 • tiimien ja työryhmien ryhmädynamiikan kehittämistä
 • kokous- ja palaverikäytäntöjen kehittämistä
 • työyhteisön päivittäisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista
 • ryhmien ja yksilöiden tavoitteellista valmentamista ja coachausta.

Suunnitellaan yhdessä työpajapäivä, kehitysprojekti tai lyhyt tietoisku aiheesta!

Ota yhteyttä

 

css.php