Johtamisen ja organisaation kehittämisen valmennukset

Johtamisen ja organisaation kehittämisen valmennukset

Esimies valmentajana

Jatkuvassa muutoksessa elävät organisaatiot haastavat esimiehen perinteistä roolia. Joustavissa organisaatioissa kysytään vuorovaikutustaitoja, jotka ovat valmentavan esimiehen ydinosaamista.  Tämä tarkoittaa kykyä kohdata erilaisia yksilöitä, kuuntelun ja kysymisen taitoa sekä aitoa kiinnostusta edistää työntekijöiden  onnistumista työssään. Moderni esimies toimii työryhmänsä onnistumisen mahdollistajana: hän jotaa joukkojaan alhaalta ylöspäin.

Sisältö:

 • Johtaminen tänään ja huomenna
 • Joustavat organisaatiot ja muutoksessa johtaminen
 • Valmentavan esimiehen työkalupakki: kohtaa, kysy, kuuntele ja keskustele
 • Erilaisia ihmisiä, erilaisia johdettavia
 • Ryhmästä tiimiksi, tiimistä voittajaksi
 • Esimies innostajana
 • Valmentavan kulttuurin rakentaminen
 • Toiminnalliset harjoitukset

Toteutus:  1+1 päivää

Kohderyhmä:  Esimies ja ohjaustyössä toimivat

Kysy lisää!

 


Uusi liideri

Ensimmäinen esimiesrooli on haastava tehtävä. Uuteen rooliin on voitu päätyä eri kautta: asiantuntijaroolista, työntekijäroolista tai suoraan koulunpenkiltä.  Tässä valmennuksessa keskitytään erityisesti johtamisen leadership-taitoihin sekä uuden roolin haltuunottamiseen.

Sisältö:

 • Uusi rooli, uudet haasteet ja mahdollisuudet
 • Esimies itsensä ja muiden johtajana
 • Esimiehen tehtäväkenttä
 • Suorituksen johtaminen, motivaatio ja palautteen antaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Esimies vuorovaikuttajana

Toteutus 1+1 päivää tai 4 x 0,5 päivää. Valmennuskokonaisuuteen voidaan yhdistää yksilöllinen coaching-prosessi, joka tukee esimiestyössä kasvamista.

Kohderyhmä: Esimiestyöhön siirtymässä olevat esimiehet, uudet esimiehet

Kysy lisää!

 


Huipputiimi kasvun mahdollistajana

Kasvuyrityksen onnistumiseen vaikuttavat monet eri asiat. Yksi tekijä on kuitenkin yli muiden: osaava ja innostunut tiimi, josta useinmiten myös rahoittajat ovat kiinnostuneita. Hyvä tiimi osaa ja haluaa reagoida nopeasti uusiin mahdollisuuksiin ja tilanteisiin.  Tässä valmennuksessa keskitytään huipputiimin rakentamiseen ja tukemiseen. Lopputuloksena syntyy suunnitelma oman huipputiimin muodostamisesta.

Sisältö:

 • Tavoitteena hyvä työkulttuuri
 • Liiketoiminnan kannalta tärkeiden osaamisten tunnistaminen
 • Osaamisen hankkiminen ja rekrytointi
 • Tiimin osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Ryhmästä huipputiimiksi
 • Henkilöstön innostamisen ja sitouttamisen keinoja

Toteutus: 1 päivä tai 2 x 0,5 päivää

Kohderyhmä: Esimiehet, henkilöstöasioista vastaavat, yrittäjät

Kysy lisää!

 


Esimies muutoksessa

Esimies on muutoksessa paljon vartijana. Vaikka muutos onkin osa jokaisen esimiehen arkipäivää, yhtä takuuvarmaa reseptiä muutoksen johtamiseen ei ole olemassa. Moneen asiaan kuitenkin voi ja kannattaakin vaikuttaa. Tässä valmennusprosessissa lähestytään muutosta eri näkökulmista. Valmennuspäivien välillä osallistujat työstävät omia muutosjohtamisen työkalusalkkujaan arjen työn tueksi.

Sisältö:

 • Hyvä, paha muutos: näkökulmia muutokseen ilmiönä
 • Muutos organisaatiossa
 • Muutos yksilön kokemana
 • Tunteita ja tulkintaa: Viestintä ja vuorovaikutus muutoksessa
 • Valutusta vai vuoropuhelua: Strategia ja muutoksen johtaminen

Toteutus: 1+1 päivä tai 4 x 0,5 päivää. Valmennukseen voidaan yhdistää yksilöllinen coahcing-prosessi, joka tukee muutoksessa johtamista.

Kohderyhmä: Esimiehet, projektipäälliköt, erilaiset työryhmät, ohjaustyötä tekevät

Kysy lisää!

 


Vastuullisella johtamisella kestävään menestykseen

Yhä useampi organisaatio haluaa toimia vastuullisesti. Sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu ovat vastuullisen johtamisen ydintä.  Vastuullisuus liittyy vahvasti myös organisaation maineeseen, joka muodostuu asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien mielikuvista ja kokemuksista. Tämä valmennusprosessi antaa johdolle ja organisaatiolle työkaluja kehittää ja johtaa vastuullista organisaatiokulttuuria.

Sisältö:

 • Strateginen vastuullisuus
 • Eettinen organisaatiokulttuuri
 • Toimintafilosofia ja arvot
 • Vastuullisuutta tukevat prosessit ja käytännöt
 • Ihmisten johtaminen ja vuorovaikutus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittämissuunnitelma

Toteutus valmennusprosessina: 3 x työpaja. Kokonaisuus sisältää vastuullisen johtamisen nykytilan arvioinnin organisaatiokohtaisesti. Teemoja voidaan lähestyä myös päivän mittaisena tietoiskuna aiheesta.

Kohderyhmä: johtajat, esimiehet, laatu- ja kehittämisasiantuntijat, henkilöstö

Kysy lisää!

 


Arvotyöpaja I ja II

Arvot ovat työyhteisön arjessa eläviä periaatteita, joihin on parhaimmillaan kiteytetty yhteinen ymmärrys siitä, mikä on tärkeää ja mihin suuntaan halutaan mennä yhdessä. Harmittavan usein arvot jäävät kuitenkin irralliseksi sanahelinäksi, jolloin niiden merkitys arjen työssä jää vähäiseksi.  Mikäli yksilön ja organisaation väliset arvot ovat ristiriidassa, voi myös työhyvinvointi ja työn tuottavuus olla vaakalaudalla.

Arvotyöpaja I ja II auttavat työyhteisöä tunnistamaan ja sanoittamaan todelliset arvot. Samalla hahmotetaan, miten ne saadaan eläviksi ja konkreettisiksi osaksi arjen työtä.

Toteutus 1+1 päivä

Kohderyhmä: pienet ja keskisuuret yritykset, isompien yritysten yksiköt.

Kysy lisää!

 

css.php